Kế toán 247

Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Email In PDF.

Hướng dẫn Nghị định số …./2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính

 

Sẽ chỉ còn 300 doanh nghiệp Nhà nước

Email In PDF.

Sẽ chỉ còn 300 doanh nghiệp Nhà nước

 

Ưu tiên doanh nghiệp Nhật đầu tư theo chuỗi

Email In PDF.

Ưu tiên doanh nghiệp Nhật đầu tư theo chuỗi

 

Vào TPP, nhiều CEO DNNN “bỏ của chạy lấy người”

Email In PDF.

Vào TPP, nhiều CEO DNNN “bỏ của chạy lấy người”

 

Thủ tướng yêu cầu giải ngân nhanh gói 30.000 tỷ

Email In PDF.

Thủ tướng yêu cầu giải ngân nhanh gói 30.000 tỷ

 

Người mua tự xác định mức thuế chuyển nhượng BĐS

Email In PDF.

Người mua tự xác định mức thuế chuyển nhượng BĐS

 

Quốc hội Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014

Email In PDF.

Quốc hội Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014

 

Đẩy mạnh CCHC lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

Email In PDF.

Đẩy mạnh CCHC lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

 

Vinh danh 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Email In PDF.


Vinh danh 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

 

Giao dịch nhà đất tăng mạnh vào cuối năm

Email In PDF.

Giao dịch nhà đất tăng mạnh vào cuối năm

 
Advertisement