Kế toán 247

Kế toán thuế - Một số nội dung không bắc buộc trên hóa đơn đã lập theo thông tư 39

Email In PDF.

Một số thông tin không bắc buộc ghi trên hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của  Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 6 2015 07:09 )
 

Kế toán thuế - Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT 2014 theo thông tư 39

Email In PDF.

Một số thông tin bắc buộc ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của  Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 6 2015 06:58 )
 

Nội dung Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của BTC về việc HD thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Email In PDF.

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

 

Nội dung thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18-6-2014và các mẫu biểu

Email In PDF.

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quỵ định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 8 2014 15:28 )
 

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Bộ tài chính

Email In PDF.

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 04:40 )
 

Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Email In PDF.

Hướng dẫn Nghị định số …./2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính

 

Sẽ chỉ còn 300 doanh nghiệp Nhà nước

Email In PDF.

Sẽ chỉ còn 300 doanh nghiệp Nhà nước

 

Ưu tiên doanh nghiệp Nhật đầu tư theo chuỗi

Email In PDF.

Ưu tiên doanh nghiệp Nhật đầu tư theo chuỗi

 

Vào TPP, nhiều CEO DNNN “bỏ của chạy lấy người”

Email In PDF.

Vào TPP, nhiều CEO DNNN “bỏ của chạy lấy người”

 

Thủ tướng yêu cầu giải ngân nhanh gói 30.000 tỷ

Email In PDF.

Thủ tướng yêu cầu giải ngân nhanh gói 30.000 tỷ

 
Advertisement