Kế toán 247

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Bộ tài chính

Email In PDF.

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 04:40 )
 

Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Email In PDF.

Hướng dẫn Nghị định số …./2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính

 

Sẽ chỉ còn 300 doanh nghiệp Nhà nước

Email In PDF.

Sẽ chỉ còn 300 doanh nghiệp Nhà nước

 

Ưu tiên doanh nghiệp Nhật đầu tư theo chuỗi

Email In PDF.

Ưu tiên doanh nghiệp Nhật đầu tư theo chuỗi

 

Vào TPP, nhiều CEO DNNN “bỏ của chạy lấy người”

Email In PDF.

Vào TPP, nhiều CEO DNNN “bỏ của chạy lấy người”

 

Thủ tướng yêu cầu giải ngân nhanh gói 30.000 tỷ

Email In PDF.

Thủ tướng yêu cầu giải ngân nhanh gói 30.000 tỷ

 

Người mua tự xác định mức thuế chuyển nhượng BĐS

Email In PDF.

Người mua tự xác định mức thuế chuyển nhượng BĐS

 

Quốc hội Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014

Email In PDF.

Quốc hội Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014

 

Đẩy mạnh CCHC lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

Email In PDF.

Đẩy mạnh CCHC lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

 

Vinh danh 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Email In PDF.


Vinh danh 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

 
Advertisement