Trang chủ Kế toán Phải thu phải trả Xuất khẩu gạo sang Trung quốc tăng.

Xuất khẩu gạo sang Trung quốc tăng.

Email In PDF.
Sponsored Links


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo 8 tháng ước đạt 5,5 triệu tấn, với giá trị 2,48 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,5% về lượng nhưng giảm 8,5% về giá trị.

Bộ cho biết, thị trường xuất khẩu gạo thời gian qua có nhiều thay đổi, trong đó thị trường Trung Quốc tăng gấp 5,2 lần về lượng và 4,4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước và trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, nhiều thị trường lớn khác lại sụt giảm cả về lượng và giá trị như Philippines, Indonesia, và Singapore.


  Sponsored Links
Advertisement