Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất.

Thủ tục Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất.

Email In PDF.
Sponsored Links

Cách thức thực hiện Trụ sở BHXH tỉnh.

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu số 02/THE).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ BHYT

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu số 02/THE)

(Nguồn: Bộ TTHC của Hệ thống BHXH Việt Nam)

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 5 2010 05:23 )   Sponsored Links
Advertisement

Đang xem

Hiện có 6 khách Trực tuyến
Accounting Glossary Link

Sponsored Links