Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc tại Công ty cổ phần do cổ phần hóa từ Công ty Nhà nước.

Thủ tục Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc tại Công ty cổ phần do cổ phần hóa từ Công ty Nhà nước.

Email In PDF.
Sponsored Links

Trình tự thực hiện

Đối với người lao động:

Đối với người sử dụng lao động:

Đối với cơ quan BHXH

Cách thức thực hiện

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thời hạn giải quyết

Kết quả thực hiện TTHC

Lệ phí

Mẫu biểu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Căn cứ pháp lý của TTHC

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 4 2010 04:18 )   Sponsored Links
Advertisement

Đang xem

Hiện có 13 khách Trực tuyến
Accounting Glossary Link

Sponsored Links